Dzisiaj jest: ¶roda - 31 sierpnia 2016 (244 dzień roku)
ECO- wkładki do butów
CIEKAWE STRONY
Katalog stron internetowych Sznurkownia.pl Zbierz jagódki i zarób sznureczki Zbierz pomarańcze i zarób sznureczki
Katalog stron Katalog Stron www Katalog stron internetowych Sznurkownia
Witamy na stronie firmy ECO
Specjalno¶ci± firmy istniej±cej od 1990r jest produkcja, sprzedaż i dystrybucja wkładek do obuwia. Firma dynamicznie się rozwija, podwyższaj±c różnorodno¶ć i jako¶ć produkowanych wyrobów.
Nowo¶ci
kliknij aby powiększyć ZapiĂŞtki skĂłrzane 1,7 zł *
Wykonane z naturalnej skóry. Zaopatrzone w samoprzylepn± ta¶mê umo¿liwiaj±c± pewne zamocowanie zapiêtki w bucie.
kliknij aby powiększyć Korek 3 zł *
Wk³adki wykonane z korka naturalnego. Zapewnia to stopom komfort i pozwala im zachowaæ ¶wie¿o¶æ. Naturalne sk³adniki zapobiegaj± powstawaniu odparzeñ i jednocze¶nie amortyzuj± nacisk stopy na pod³o¿e. Na ka¿d± porê roku.
kliknij aby powiększyć Filc gruby 0,7 zł *
Wk³adki s± wykonane z filcu o grubo¶ci 5 ÷ 6 mm zapobiegaj± powstawaniu odparzeñ, zapewniaj± stopom miêkko¶æ i wygodê oraz izolacjê od pod³o¿a. Doskona³e do ka¿dego rodzaju obuwia. Na ka¿d± porê roku.
kliknij aby powiększyć Filc cienki 0,6 zł *
Wk³adki s± wykonane z filcu o grubo¶ci 3 ÷ 4 mm zapobiegaj± powstawaniu odparzeñ, zapewniaj± stopom miêkko¶æ i wygodê oraz izolacjê od pod³o¿a. Doskona³e do ka¿dego rodzaju obuwia. Na ka¿d± porê roku.
kliknij aby powiększyć Przeciwzapachowe 1,7 zł *
Wk³adki s± wykonane z miêkkiego lateksu z wêglem aktywnym poch³aniaj±cym nieprzyjemny zapach. Perforacja wk³adek zapewnia dostêp powietrza i zapobiega powstawaniu odparzeñ oraz zapewnia stopom miêkko¶æ i wygodê. Na ka¿d± porê roku.
kliknij aby powiększyć Sanitized 2,2 zł *
Wk³adki s± nas±czone ¶rodkiem antybakteryjnym i grzybobójczym, który znakomicie i d³ugotrwale poch³ania wszelkie nieprzyjemne zapachy oraz chroni stopy przed ró¿nego rodzaju chorobami skóry. Pianka lateksowa, tworz±ca spód zapewnia stopom miêkko¶æ i wygodê. Odpowiednie do ka¿dego rodzaju obuwia.
kliknij aby powiększyć Plastikowe 2,5 zł *
Wk³adki s± wykonane w formie plastikowej kratki, dziêki czemu stopa nie poci siê gdy¿ nie przylega bezpo¶rednio do pod³o¿a buta. Stosowane w przypadku d³ugotrwa³ego noszenia zakrytych butów. Doskonale nadaje siê do obuwia roboczego.
kliknij aby powiększyć Pó³wkÂładki do szpilek 3 zł *
Wykonane z lateksu pokrytego naturaln± skór±. dziêki czemu skutecznie amortyzuj± stopê. Doskonale nadaje siê do obuwia na wysokim obcasie
Ceny podane na stronie s± cenami detalicznymi i zawieraj± 23% podatku VAT.
* PRZY ZAKUPACH HURTOWYCH WYSOKIE RABATY-zadzwoń i sprawdz.
Od Nowego Roku zajmujemy się także produkcja skarpet !!!!!!!
Specjalno¶ci± firmy istniej±cej od 1990r jest produkcja, sprzedaż i dystrybucja wkładek do obuwia. Firma dynamicznie się rozwija, podwyższaj±c różnorodno¶ć i jako¶ć produkowanych wyrobów.
KONTAKT
ECO
56-400 Ole¶nica
ul. Moniuszki 1
tel. 609-534-937
tel. 607-549-797
sklep@wkladki-eco.pl
Copyright © 2010 by Kapiszon ODSŁON - Strona generowała się: 0.112 sek.
Google Ban // Analizator meta tagów // Linki na stronie // Katalog stron internetowych // Katalog Stron Firm // Katalog stron Scalar // Katalog firmowy // Samodzielne pozycjonowanie stron // Darmowy katalog stron // Darmowy katalog stron // katalog stron // katalog stron // Katalog stron-127.pl // Katalog Stron V-8.pl // SEOKatalog24.net // Katalog stron //